ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΕΝΑΡΞΗ: Όταν συμπληρωθεί…
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 Μήνες (30 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 17:00-18:30)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 3 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 240€