ΕΚΜΑΘΗΣΗ «ΕΡΜΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ RECEPTION
ΕΝΑΡΞΗ: Από Σεπτέμβριο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Μήνες (24 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Τρίτη – Πέμπτη 18:30-20:00 μμ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 3 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 240€