ΑΓΓΛΙΚΑ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΓΙΑ PROFICIENCY 
ΕΝΑΡΞΗ: Όταν συμπληρωθεί…
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 Μήνες (84 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 18:30-20:00)

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΡΙΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ LOWER
ΕΝΑΡΞΗ: Σε λίγες μέρες…
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 Μήνες (69 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 18:30-20:00)

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ LOWER

ΕΝΑΡΞΗ: Σε λίγες μέρες…
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 9 Μήνες (96 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Τρίτη – Πέμπτη 20:00-21:30)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 9 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 720€ σύνολο

4. ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΓΓΛΙΚΩΝ «IELTS» | ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Ή ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ: Όταν συμπληρωθεί…
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Μήνες (κάτοχοι Proficiency) ή 4 Μήνες (κάτοχοι Lower)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 20:00-21:30)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 200€ (για 2 μήνες) | 380€ (για 4 μήνες)

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ: Όταν συμπληρωθεί…
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 Μήνες (48 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Τρίτη – Πέμπτη 17:00-18:30)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 4 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 320€ σύνολο