Βοηθός Εργοθεραπείας

Περιγραφή

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη αποκατάστασης και παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή/ και συναισθηματικές διαταραχές, οι οποίοι αδυνατούν να εκτελέσουν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες. Η χρήση διαφορετικών ειδών ergotherapeia2θεραπείας και μεθόδων, αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ατόμων.

Ο Εργοθεραπευτής, είναι ένας επιστήμονας υγείας ειδικευμένος στην πρακτική εφαρμογή της Εργοθεραπείας. Ο ρόλος του είναι να συνεργάζεται με το πάσχων άτομο, βοηθώντας το να κατακτήσει ένα ολοκληρωμένο και ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. Αυτό πραγματοποιείται μέσω μιας «σκόπιμης δραστηριότητας ή παρεμβάσεων, με επιθυμητό αποτέλεσμα την επίτευξη λειτουργικών αποτελεσμάτων, προάγοντας την υγεία, την πρόληψη τραυματισμού ή αναπηρίας και βασικό στόχο την ανάπτυξη, βελτίωση και επαναφορά της δύναμης της ανεξαρτησίας.

Το Δίπλωμα που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι από το Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ είναι:

 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας και κατάρτισης επιπέδου 5 (Ν.4186 – 17/9/2013, κεφ. Ε, άρθρο 25, παράγραφος 1.ε), με δυνατότητα συνέχειας των σπουδών τους σε Ελλάδα και σε εξωτερικό για ανώτερο επίπεδο σπουδών.
 • Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών
 • Αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)
 • Ισότιμες Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ με αυτές των Δημοσίων ΙΕΚ.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη τυπικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ανώτερων απ’ αυτής βαθμίδας ή ΣΕΚ.
 • Σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ καθώς και απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης – κατάρτισης, οι οποίοι δύναται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί, μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Διάρκεια Σπουδών

 • Η Διάρκεια Φοίτησης είναι δύο (2) έτη η αλλιώς τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε 1200 διδακτικές ώρες και 960 εργαστηριακές ώρες.
 • Είναι δυνατή η απαλλαγή της πρακτικής άσκησης, σε περίπτωση 120 αποδεδειγμένων ημερομισθίων στην ειδικότητα αυτή, εφόσον το επιθυμεί.
 • Οι σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην συγκεκριμένη ειδικότητα, προσμετρούνται στο χρόνο της πρακτικής

Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα γίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και είναι διάρκειας 20 ωρών ανά εβδομάδα.

Προοπτικές στην αγορά εργασίας

 • Εργαστήρια Εργοθεραπείας
 • Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας ergotherapeia1και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Ιατρεία Θεραπευτικών Λουτροπηγών
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
 • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα
 • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως
 • Αθλητικά Σωματεία
 • Γυμναστήρια
 • Ξενοδοχεία
 • Εξειδικευμένες μονάδες για Διατροφικές Διαταραχές, Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ομάδες ψυχικής υγείας βασισμένες στην κοινότητα
 • Ομάδες ψυχικής υγείας Παιδιών και Εφήβων
 • Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής μέριμνας σε ιατρεία Γενικής Ιατρικής
 • Θεραπευτικές Ομάδες Κατοίκον
 • Εξειδικευμένες Κοινοτικές υπηρεσίες Διατροφικών Διαταραχών, Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Φροντίδας Άνοιας και νόσου Alzheimer

Πρόγραμμα σπουδών

 1. Βασικές Αρχές Εργοθεραπείας
 2. Βασικά στοιχεία Φυσιολογίας και Νευροφυσιολογίας
 3. Α΄ Βοήθειες
 4. Ανατομία Ι, ΙΙ
 5. Ανάπτυξη και Εργοθεραπεία Ι, ΙΙς
 6. Εργοθεραπεία και Οργανικά Νοσήματα Ι
 7. Εργοθεραπευτική ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης Ι,ΙΙ
 8. Νευρολογία
 9. Νάρθηκες και βοηθητικά μηχανήματα
 10. Δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης ατόμων με δυσλειτουργία-Εργοθεραπεία
 11. Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία
 12. Ψυχοπαθολογία παιδιών και ενηλίκων
 13. Παθολογία
 14. Πρακτική Άσκηση

aitisi-gia-iek-ereyna-chania