ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Η διαρκής ανάπτυξη των υπηρεσιών στο χώρο του φαρμακείου, τείνει στην αναζήτησηvoithos-farmakeiou-ιεκ ερευνα εξειδικευμένων στελεχών για την επάνδρωσή του. Το κύριο αντικείμενο  σπουδών της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι η φαρμακογνωσία, φαρμακοτεχνία, συνταγογράφηση, καθώς και η χρήση πρώτων υλών για την παραγωγή φαρμακοσκευασμάτων και καλλυντικών.

Ο / Η Τεχνικός Φαρμάκων – Καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων είναι εξειδικευμένος τεχνικός και συντελεί στην παρασκευή φάρμακων και καλλυντικών φέροντας την ευθύνη της εκτέλεσης των διαδικασιών και συνθηκών για την παραλαβή ποιοτικά σωστού προϊόντος. Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία. Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών παρασκευής, συντηρεί τον εξοπλισμό και φροντίζει για τη συσκευασία, συντήρηση και φύλαξη τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με τις δραστηριότητες φαρμακείου, όπως: εκτέλεση συνταγών, παρασκευή εργαστηριακών σκευασμάτων, εξυπηρέτηση πελάτη σε επιλογή καλλυντικών, συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων – καλλυντικών, μηχανοργάνωση. Σε κάθε περίπτωση δε, φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας.

Ως επαγγελματίας-απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» από το Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ, οι αρμοδιότητές σου είναι ποικίλες και σημαντικές και έχουν ως εξής:

 • Ασχολείσαι με την αποθήκευση, τη ζύγιση και τη διακίνηση πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ημι-έτοιμων προϊόντων και έτοιμων προϊόντων σε φαρμακαποθήκες και φαρμακεία
 • Εφαρμόζεις τους κανόνες καλής παρασκευής και ελέγχου των φαρμάκων και καλλυντικών (GMP), καθώς και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, και έχεις την ευθύνη για την παραλαβή ενός ποιοτικά σωστού προϊόντος και για την ακριβή σύστασή του, εξακριβώνοντας πιθανές μεταβολές-αλλοιώσεις του
 • Εκτελείς πιστά τις οδηγίες- συνταγολόγια, για την παρασκευή των φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων

Εκτελείς, υπό την επίβλεψη υπεύθυνου φαρμακοποιού, ιατρικές συνταγές     σε Νοσοκομειακό Φαρμακείο, Φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό και Φαρμακαποθήκες -Κατατάσσεις τα φάρμακα, καταγράφεις αποθέματα και ελλείψεις. Είσαι υπεύθυνος για τη συνολική λειτουργία του φαρμακείου: μηχανογράφηση, αύξηση του πελατολόγιου, σωστή επιλογή καλλυντικού από τον πελάτη, εκτέλεση και επεξήγηση συνταγών, συναλλαγές, παραγγελίες, ελλείψεις, τακτοποίηση φαρμάκων σε ράφια σε ένα φαρμακείο.

Τα μαθήματα της ειδικότητας είναι τα εξής:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
 • ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι
 • ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Ι
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ- ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
 • ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
 • MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Σπουδάζοντας «Βοηθός Φαρμακείου» στο Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ, μπορείς να εργαστείς στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, σε:

 • νοσοκομεία/ φαρμακευτικές υπηρεσίες
 • φαρμακεία
 • φαρμακευτικές βιομηχανίες και αντιπροσωπείες
 • ιατρικά κέντρα
 • φαρμακαποθήκες
 • φαρμακευτικές εταιρείες
 • αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών
 • αντιπροσωπείες καλλυντικών
 • ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα υγείας

Το Δίπλωμα που θα αποκτήσεις με την επιτυχή αποφοίτησή σου, είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , δίνοντάς σου τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σου σε Ελλάδα και εξωτερικό- ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιπέδου 4, (Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε), που αντιστοιχεί σε Επίπεδο Σπουδών 5 με βάση την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

 • είναι Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από συμμετοχή σου στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών
 • είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)

Επιπλέον:

 • οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ είναι απολύτως ισότιμες με αυτές των Δημοσίων ΙΕΚ