ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ (GDPR)

Υποχρεωτική εφαρμογή κανονισμού  από 25 Μαΐου 2018 για ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις, σε όλα τα κράτη –  μέλη της ΕΕ. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αγγίζουν έως το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση).

Τόπος σεμιναρίου: Στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων ΕΡΕΥΝΑ
Διάρκεια:
8 ώρες
Εισηγητές: Δρ. Δερμιτζάκης Ελευθέριος (Επιστήμη Υπολογιστών – Επιχειρησιακή Έρευνα)
Συμμετοχή: 250€