ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΜΕΣΑ ΣΕ 3,5 ΜΗΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ LOWER ΓΙΑ ΑΣΕΠ

(σε εξοικειωμένους για να αποκτήσουν το TOEIC ~ Β2)

“ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ & ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ”

ΕΝΑΡΞΗ: 17/6/2020
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε Δημόσιους Υπαλλήλους και Ανέργους  (έως 50 ετών), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μέσα σε 3,5 μήνες το lower (B2) στα Αγγλικά για προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Δεν εξετάζεστε προφορικά, αλλά μόνο reading & listening.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μόνο 3,5 μήνες και τα μαθήματα θα είναι στο κέντρο μας,
ΜΕΡΕΣ: Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη (19:30-21:00).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Θα πρέπει να προσκομίσετε δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι εργάζεστε στο δημόσιο, ενώ σε περίπτωση ανεργίας φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΔΩΡΕΑΝ
ΒΙΒΛΙΑ: ΔΩΡΕΑΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προκ/λη στην έναρξη 130€ και 3 δόσεις των 75€ ανά μήνα è σύνολο 330€
ΙΣΧΥΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Το πρόγραμμα με αυτή την μορφή επιδότησης, θα ισχύει έως 30/6/2020

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Εδώ