Μετά τα μαθήματα εμπορικής διαχείρισης, μπορεί ένας υποψήφιος σπουδαστής να παρακολουθήσει μαθήματα Γενικής Λογιστικής, όπου το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 3 μήνες (36 ώρες) και περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ορισμός της Λογιστικής / Υποδιαιρέσεις της Λογιστικής
Οικονομικές Μονάδες, Διακρίσεις Οικονομικών Μονάδων από άποψη Λογιστικής
ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ mathimata-genikis-logistikis-sta-chania-sthn-ereyna

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΧ)

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

ΚΙΝΗΤΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΣΜΤ, ΚΣΜΤ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ (FIFO)

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕΙΡΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ (LIFO)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΣΜΤ, ΚΣΜΤ, FIFO, LIFO

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ – ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOFTONE

1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ

5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ