«Μάθε να σχεδιάζεις επαγγελματικά ιστοσελίδες»

Έναρξη: Σε λίγες μέρες…
Διάρκεια: 2,5 μήνες
Πρόγραμμα: Τρίτη-Πέμπτη (18:30-20:00)
Δίδακτρα: 240€  (σύνολο)
Απευθύνεται: Σε όλους !