«Μάθε να σχεδιάζεις επαγγελματικά ιστοσελίδες»

Έναρξη: 17/10/2019
Διάρκεια: 2,5 μήνες
Πρόγραμμα: Τρίτη-Πέμπτη (18:00-19:30)
Δίδακτρα: 80€/μήνα (240€ σύνολο)
Απευθύνεται: Σε όλους !