ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ IELTS

Τα Εκπαιδευτήρια ΕΡΕΥΝΑ ξεκινάνε μαθήματα για το υποχρεωτικό πιστοποιητικό Αγγλικώνielts-chania-ereyna IELTS που ζητάνε στην Ευρώπη, ακόμα και αν έχεις το Proficiency !! Απευθύνεται σε σπουδαστές ή ιδιώτες που ενδιαφέρονται να φύγουν εξωτερικό για εργασία ή
για σπουδές. Το IELTS (Academic), του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council σε συνεργασία με IDP: IELTS Australia και Cambridge English Language Assessment), είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

H δομή του test

Tο IELTS Academic έχει συνολικά 4 ενότητες. Συνοπτικά, αυτές είναι:

  1. Listening: 4 υποενότητες, 40 ερωτήσεις, 30 λεπτά
  2. Reading: 3 υποενότητες, 40 ερωτήσεις, 60 λεπτά
  3. Writing: 2 εκθέσεις, 150/250 λέξεις, 60 λεπτά
  4. Speaking: 3 υποενότητες, 11-14 λεπτά

Η συνολική διάρκεια του test είναι περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά. Να τονίσουμε ότι σε αντίθεση με το TOEFL, η εξέταση δεν είναι computer-based αλλά γραπτή. Προφανώς εξαιρείται το Speaking που εξετάζεται προφορικά.

Η τελική βαθμολογία είναι στην κλίμακα 0 – 9, και το score έχει ισχύ 2 χρόνων.

Νέα Τμήματα

ΕΝΑΡΞΗ: 14/10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δευτέρα-Τετάρτη  16:30-18:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 Μήνες
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 350€