ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΣΕΠ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύντομα θα επικοινωνήσει ένας ειδικός μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες, για τον νέο τρόπο εκπαίδευσης που λύνει πρακτικά προβλήματα, αφού μπορεί ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος να εκπαιδεύεται στο δικό του ρυθμό και χρόνο από το δικό του χώρο, αρκεί να έχει μια στοιχειώδη εξοικείωση χρήσης Η/Υ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ: https://bit.ly/2TYGkOU

I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  Ι (ιδανικό για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, μετατάξεις & αξιολογήσεις δημοσίων υπαλλήλων)

ΕΝΑΡΞΗ: Κάθε εβδομάδα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Τώρα σε 1 μήνα, αν έχετε «κάποια» εξοικείωση
ΥΛΗ: Word, Excel, Internet
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή  (17:00-19:00 ή 19:00-21:00)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: σύνολο 280€ (εκπαίδευση & εξέταστρα μαζί) | (Διακ/νισμός: προκ/λη 100€ + 3 Χ 60€/ανά εξέταση)

II. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΙΙ (ιδανικό για Ιδιωτικό χώρο, διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, μετατάξεις & αξιολογήσεις δημοσίων υπαλλήλων)

ΕΝΑΡΞΗ: Κάθε εβδομάδα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
2,5 έως 3 μήνες
ΥΛΗ: Word, Excel, Internet, Windows, PowerPoint, Access
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή | Πρωινά (10:00-12:00 ή 12:00-14:00) ή Απογευματινά (17:00-19:00 ή 19:00-21:00)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: σύνολο 390€ (εκπαίδευση & εξέταστρα μαζί) | (Διακ/νισμός: προκ/λη 90€ + 6 Χ 50€/ανά εξέταση).