Πιστοποιήσεις

Γενικά για Πιστοποιήσεις

Το πολυεκπαιδευτήριο ΕΡΕΥΝΑ, αποτελεί εξεταστικό κέντρο αρκετών  φορέων πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών από το 2000, όπου πήρε το βάπτισμα με τον φορέα  πιστοποίησης της Ecdl και επακολούθησαν κατά σειρά Vellum (Cambridge), KeyCert, Infotest, Acta, Ict, GlobalCert και Unicert. Παράλληλα ως κέντρο ξένων γλωσσών συνεργάζεται σχεδόν με όλους τους φορείς πιστοποίησης γλωσσομάθειας, με ιδιαίτερη επιτυχία με το ΤΙΕ, το LRN και Bulats παλαιότερα. Ακολουθούν κάποιες βασικές ερωτήσεις σε επίπεδο  απορίας που εξοικειώνουν τον υποψήφιο με την διαδικασία πιστοποίησης στους Η/Υ.

Ερωτήσεις

1) Υπάρχουν αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις από το Ελληνικό δημόσιο;

Έχουμε  μορφές πιστοποίησης από φορείς πιστοποίησης που αναγνωρίζονται επισήμως  από τον ΑΣΕΠ και έχουμε και τις πιο εξειδικευμένες πιστοποιήσεις, που  απευθύνονται σε υποψήφιους για τον ιδιωτικό χώρο εργασίας. Οι  αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης από τον ΑΣΕΠ, είναι αυτή τη στιγμή 9 συνολικά, εξίσου αναγνωρισμένοι και  με την ίδια ισχύ σε θέματα προσλήψεων. Απλά υπάρχουν κάποιοι φορείς που  έχουν καλύτερη προβολή, λόγω μεγαλύτερης διαφήμισης στην αγορά  εργασίας, χωρίς να σημαίνει ότι οι πολίτες που αποκτούν τις υπόλοιπες  ότι υστερούν σε κάτι. Οι αναγνωρισμένες δε πιστοποιήσεις, είναι αυτές  που απευθύνονται καθαρά σε βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών, με την  ίδια ύλη εξέτασης και για τους 9 φορείς πιστοποίησης.

2)Ποιοι είναι οι 10 αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης;

Ecdl, Vellum (Cambridge), Unicert, KeyCert, GlobalCert, Acta, Diploma, Infotest, Telefos Cert, &  I-Skills 

3)Δώστε ένα παράδειγμα φορέων πιστοποίησης που απευθύνονται σε εξειδικευμένες πιστοποιήσεις;

Η  Cisco που αποτελεί πραγματικά μια κορυφαία πιστοποίηση για ένα σοβαρό  χρήστη υπολογιστών, ειδικά σε θέματα τεχνικών υπολογιστών και δικτύων.  Επίσης και η adobe που εκπροσωπείται από την Infotest και πιστοποιεί σε  θέματα web design (photoshop, flash, dreamweaver).

Αυτές συγκεκριμένα είναι και δύο πιστοποιήσεις που διαθέτει και το πολυεκπαιδευτήριο μας ΕΡΕΥΝΑ !!

4)Πως  γίνεται η διαδικασία πιστοποίησης για βασικές δεξιότητες Η/Υ, ώστε να  αποκτήσει κάποιος μια πιστοποίηση για ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ;

ΒΗΜΑ 1ον Ο  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μελετήσει την εξεταστέα ύλη, που  αντιστοιχεί στις 6 ενότητες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ και ο ΕΟΠΠ (πρώην  ΟΕΕΚ).

Ο ΑΣΕΠ εξετάζει 6 βασικές ενότητες και είναι οι εξής:

  • Χειρισμός Η/Υ & Διαχείριση αρχείων (windows) 
  • Επεξεργασία κειμένου (word)  
  • Υπολογιστικά φύλλα (excel)
  • Χρήση διαδικτύου (Internet)
  • Παρουσιάσεις (PowerPoint)
  • Βάσεις δεδομένων (Access)

ΒΗΜΑ 2ον Ο υποψήφιος επιλέγει ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό κέντρο πληροφορικής, ώστε να μάθει σωστά την εξεταστέα ύλη, αποφεύγοντας  την γνωστή παπαγαλία που οδηγεί μόνο να περάσουμε τις εξετάσεις, επειδή  βιαζόμαστε να πετύχουμε σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Εδώ θα πρέπει να  δώσουμε μια συμβουλή στους υποψήφιους, να επιλέγουν την εκπαίδευση με «μάθημα» στους ειδικούς,  όπως είναι τα Εκπαιδευτήρια πληροφορικής ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, που είναι και  εξεταστικά κέντρα των γνωστών φορέων πιστοποίησης. Επαναλαμβάνουμε είναι  λάθος τακτική να κάνουμε απλά τεστ, για να περάσουμε τις εξετάσεις ή να  σκεφτόμαστε την πιστοποίηση μόνο με την ψυχρή λογική ενός απλού  χαρτιού, χωρίς να κοιτάμε την «γνώση» και την επαγγελματική «κατάρτιση»,  ειδικά σε μια εποχή που η οικονομική κρίση ανέδειξε στον ιδιωτικό χώρο  εργασίας, την απαίτηση σοβαρών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

ΒΗΜΑ 3ον Στη  συνέχεια εκδίδει το εξεταστικό κέντρο μια κάρτα δεξιοτήτων ή δηλώνει  ένα μήνα νωρίτερα, με την αντίστοιχη διαδικασία τον υποψήφιο προς τον  φορέα πιστοποίησης. Συνήθως τα μαθήματα δίνονται κάθε φορά που  ολοκληρώνεται η αντίστοιχη εκπαίδευση, ώστε να μην μπαίνει σε κίνδυνο  σύγχυσης ο υποψήφιος σπουδαστής.

5)Ποια είναι η ύλη εξέτασης των αντίστοιχων ενοτήτων ;

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.