ΕΚΜΑΘΗΣΗ «ΕΡΜΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ RECEPTION
ΕΝΑΡΞΗ: 30 Οκτωβρίου 2019
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Μήνες (24 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα-Τετάρτη 18:00-19:30)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 3 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 240€

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ