ΕΚΜΑΘΗΣΗ «ΕΡΜΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ RECEPTION
ΕΝΑΡΞΗ: 7 Φεβρουαρίου 2019
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Μήνες (24 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Τρίτη-Πέμπτη 17:00-18:30)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 3 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 240€

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ