Τεχνικός Τουριστικών μονάδων

Περιγραφή

Ο Τουρισμός χαρακτηρίζεται, και όχι άδικα, ως ένας από τους πυλώνες τις Ελληνικής Οικονομίας. Η ανάπτυξη του τουρισμού για την Ελλάδα αποτελεί receptionστρατηγικό άξονα οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης του τουριστικού προϊόντος, που είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύμορφο. Ο τουρισμός έχει πολλά θετικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, μέσω του θετικού αποτελέσματος του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών.

Μείζονος σημασίας λοιπόν, είναι η εξειδίκευση απαραίτητου προσωπικού, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης του τουριστικού τομέα, εφοδιάζοντας το με τα απαραίτητα προσόντα.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ  καταρτίζει τον σπουδαστή με τις αναγκαίες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει:

 • Τη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.
 • Την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.
 • Τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης.
 • Τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης.
 • Την άρτια υποδοχή των πελατών.
 • Τις διαδικασίες στα δωμάτια του ξενοδοχείου.
 • Τις προμήθειες εμπορευμάτων.
 • Την εξυπηρέτηση των πελατών σε εστιατόριο και μπαρ.

 

Το Δίπλωμα που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι από το Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ είναι:

 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας και κατάρτισης επιπέδου 5 (Ν.4186 – 17/9/2013, κεφ. Ε, άρθρο 25, παράγραφος 1.ε), με δυνατότητα συνέχειας των σπουδών τους σε Ελλάδα και σε εξωτερικό για ανώτερο επίπεδο σπουδών.
 • Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών
 • Αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)
 • Ισότιμες Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ εμε αυτές των Δημοσίων ΙΕΚ.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη τυπικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ανώτερων απ’ αυτής βαθμίδας ή ΣΕΚ.
 • Σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ καθώς και απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης – κατάρτισης, οι οποίοι δύναται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί, μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

 

Προοπτικές στην αγορά εργασίας tourismos

Ο τουρισμός αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικονοµικό τοµέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την Ελλάδα αυτό αντιστοιχεί σε δεκατρία εκατομμύρια αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ετησίως, κατατάσσοντάς την στην τέταρτη θέση των χωρών της ΕΕ σε καθαρά έσοδα από τον τουρισµό.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, μπορούν να απορροφηθούν σε:

 

 • Ξενοδοχειακές μονάδες.
 • Εταιρείες τροφοδοσίας (Catering) και Εστιατόρια.
 • Επισιτιστικές επιχειρήσεις.
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών του Τουριστικού Τομέα.
 • Επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Πρόγραμμα σπουδών

 • Αρχές Οικονομικής
 • Τουρισμός
 • Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχείων Ι,ΙΙ hotels16
 • Οργάνωση  – Λειτουργία μαγειρείου
 • Διοίκηση επιχειρήσεων I, II
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά
 • Marketing
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα.
 • Οργάνωση – Λειτουργία εστιατορίου
 • Υγιεινή και Ασφάλεια
 • Bar
 • Οινολογία
 • Τροφογνωσία – Εδεσματολόγιο
 • Ξενοδοχειακές εφαρμογές με χρήση Η/Υ
 • Λογιστική ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Πρακτική άσκηση