Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού

Περιγραφή

Ακόμα και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, με σημαντική συμβολή στην αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα και στις αφίξεις επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται ηstelexos tourismou iekereyna chania εξειδίκευση στελεχών Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού.

Το πρόγραμμα Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να ασχοληθεί με τις επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά από διοικητικές δραστηριότητες, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της Τουριστικής Βιομηχανίας. Οι σπουδές αυτές, εστιάζουν  στη βαθιά κατανόηση των αντιλήψεων της Τουριστικής Διοίκησης, του Μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Εφοδιάζεται έτσι ο σπουδαστής με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διακριθεί στον υψηλά ανταγωνιστικό και πάντα αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό κόσμο.

Συγκεκριμένα, το Δίπλωμα που θα αποκτήσεις με την επιτυχή αποφοίτησή σου από το Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ:

 • είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας και κατάρτισης επιπέδου 5(Ν.4186 – 17/9/2013, κεφ. Ε, άρθρο 25, παράγραφος 1.ε), και βέβαια δίνοντάς σου τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σου σε Ελλάδα και σε εξωτερικό για ανώτερο επίπεδο σπουδών.
 • είναι Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από συμμετοχή σου στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών
 • είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)
 • οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

Δικαίωμα εγγραφής

 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη τυπικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ανώτερων απ’ αυτής βαθμίδας ή απόφοιτοι ΣΕΚ
 • Οι σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. ΕΡΕΥΝΑ καθώς και απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης – κατάρτισης δύναται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί, μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Διάρκεια Σπουδών

 • Η Διάρκεια Φοίτησης είναι δύο (2) έτη η αλλιώς τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε 1200 διδακτικές ώρες και 960 εργαστηριακές ώρες.
 • Είναι δυνατή η απαλλαγή της πρακτικής άσκησης, σε περίπτωση 120 αποδεδειγμένων ημερομισθίων στην ειδικότητα αυτή, εφόσον το επιθυμεί.
 • Οι σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην συγκεκριμένη ειδικότητα, προσμετρούνται στο χρόνο της πρακτικής

Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα γίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και είναι διάρκειας 20 ωρών ανά εβδομάδα.

Προοπτικές στην αγορά εργασίας

 • Τουριστικά Γραφεία
 • Ταξιδιωτικά Γραφεία
 • Γραφεία Έκδοσης Εισιτηρίων
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Επιχειρήσεις Παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών (Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Σκαφών, Αεροπλάνων)
 • Αεροπορικές Εταιρίες
 • Ναυτιλιακές Εταιρίες

 

Πρόγραμμα σπουδών

 • Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου
 • Βασικές Αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
 • Διεθνείς Σχέσεις Μεταφορών
 • Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων – Συστήματα Κρατήσεων
 • Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού
 • Εξυπηρέτηση Πελατών Τομείς Τουριστικών Υπηρεσιών & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 • Περιβαλλοντική Πολιτική & Προστασία στον Τουριστικό Τομέα
 • Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
 • Τουριστικό Marketing – Δεξιότητες Πωλήσεων
 • Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας
 • Βασικές Αρχές Λογιστικής
 • Αερομεταφορές – Αεροπορική Εταιρεία – Αεροδρόμιο –Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Εισερχόμενου – Εξερχόμενου Τουρισμού – Οργανωμένο Ταξίδι (Πακέτο) – Επαγγελματικός Τουρισμός – Ταξιδιωτικές Τυπικότητες
 • Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου ( Front – Back Office)
 • Αγγλικά – Αγγλική Τουριστική Ορολογία
 • Γερμανικά
 • Γαλλικά
 • Πτυχιακή Εργασία

aitisi-gia-iek-ereyna-chania