ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Περιγραφή

Η κάθε επιχείρηση στηρίζεται στο άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό της, με την προϋπόθεση, το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των αναπτυξιακών ενεργειών της και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Ένα Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, που διαθέτει ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του και οι οποίες διαρκώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται μέσω διαδικασιών Διά Βίου Μάθησης, καλύπτει όλο το φάσμα της ιεραρχίας μιας υγιούς επιχείρησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας οι σπουδαστές θα μπορούν να:

 • Κατανοούν το αντικείμενο αντικειμένου της Διοικητικής Επιστήμης , των οικονομικών, της λογιστικής και της οργανωτικής συμπεριφοράς,
 • Εφαρμόζουν την γνώση τους κριτικά και αναλυτικά σε πραγματικές καταστάσεις
 • Κατανοούν τις πολιτικές, κοινωνικές, νομικές, ρυθμιστικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές επιπτώσεις στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις.
 • Ενσωματώνουν την γνώση που αποκτήθηκε με το πρόγραμμα για να αναλύουν μια επιχείρηση, να αναγνωρίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της και να προσδιορίζουν ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν για βελτίωση.

Το Δίπλωμα που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι από το Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ είναι:

 • Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας και κατάρτισης επιπέδου 5 (Ν.4186 – 17/9/2013, κεφ. Ε, άρθρο 25, παράγραφος 1.ε), με δυνατότητα συνέχειας των σπουδών τους σε Ελλάδα και σε εξωτερικό για ανώτερο επίπεδο σπουδών.
 • Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών
 • Αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)
 • Ισότιμες Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ με αυτές των Δημοσίων ΙΕΚ.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη τυπικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ανώτερων απ’ αυτής βαθμίδας ή ΣΕΚ.
 • Σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ καθώς και απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης – κατάρτισης, οι οποίοι δύναται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί, μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Διάρκεια Σπουδών

 • Η Διάρκεια Φοίτησης είναι δύο (2) έτη η αλλιώς τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε 1200 διδακτικές ώρες και 960 εργαστηριακές ώρες.
 • Είναι δυνατή η απαλλαγή της πρακτικής άσκησης, σε περίπτωση 120 αποδεδειγμένων ημερομισθίων στην ειδικότητα αυτή, εφόσον το επιθυμεί.
 • Οι σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην συγκεκριμένη ειδικότητα, προσμετρούνται στο χρόνο της πρακτικής

Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα γίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και είναι διάρκειας 20 ωρών ανά εβδομάδα.

stelexos-dioikisis-oikonomias-iekereyna

Προοπτικές στην αγορά εργασίας

Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας είναι σταθερά δυναμική και οι ανάγκες εξειδίκευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν επηρεάζουν το επάγγελμα αρνητικά, καθώς η ζήτηση της εν λόγω ειδικότητας εμφανίζεται με την μορφή διαφόρων τίτλων – θέσεων εργασίας που αφορούν τον τομέα της Διοίκησης και Οικονομίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Διοικητικό κ’ Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων» των Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ, μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Οποιοδήποτε Διοικητικό Τμήμα επιχείρησης
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
 • Εφορίες, στο Υπουργείο Οικονομικών & σε Επιμελητήρια
 • Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα σπουδών

 • Γενική λογιστική Ι, ΙΙ
 • Δίκαιο Ι, ΙΙ
 • Οικονομικά μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Τεχνική συναλλαγών
 • Marketing
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Οικονομική των επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές επικοινωνίες
 • Φορολογική πρακτική
 • Λογιστική εταιρειών
 • Φορολογική λογιστική – Εφαρμογές
 • Μηχανογραφημένη λογιστική
 • Λογιστική κόστους
 • Δημόσιες σχέσεις
 • Επεξεργασία κειμένου (H/Y)
 • Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου
 • Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσία(Η/Υ)
 • Marketing υπηρεσιών
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Διοίκηση προσωπικού
 • Διοίκηση Marketing
 • Λογιστικά φύλλα (Spreadsheets – H/Y)

aitisi-gia-iek-ereyna-chania