Ο Σωκράτης είχε πει:

Να αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματα σου μόλις γεννηθούν μέσα σου…
Θεμέλιος λίθος συναισθηματικής νοημοσύνης
Συναισθηματική νοημοσύνη (EQ)

Τι είναι το EQ;

  • Να καταλαβαίνεις τους άλλους
  • Να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου
  • Να καταλαβαίνεις τους άλλους
  • Να διαχειρίζεσαι τις σχέσεις σου με άλλους

Με το IQ γεννιέσαι, ενώ το EQ το αναπτύσσεις…