ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 «ΕΡΕΥΝΑ», υλοποιούμε στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων τύπου Voucher για ηλικίες 18 έως 64 ετών, σε συνεργασία με αρκετές περιζήτητες ειδικότητες, όπως φαίνονται παρακάτω και αντίστοιχες επιχειρήσεις των Χανίων. Σημαντικές επιχειρήσεις των Χανίων, όπως ΙΝΚΑ, Ιατρικό κέντρο, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης (ΟΕΦΕ), Ασφαλιστικά γραφεία, Ιατρικός Σύλλογος, Σύλλογος συμβολαιογράφων, ΚΤΕΛ, εμπορικές επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και άλλες γνωστές επιχειρήσεις, μας εμπιστεύονται μέχρι τώρα με μεγάλη επιτυχία:

 • Πωλητές
 • Logistics
 • Τουρισμός
 • Τεχνικές εταιρείες
 • Τεχνολογία & Πληροφορική (ΤΠΕ)
 • Διαχείριση στερών και υγρών αποβλήτων
 • Υπαλλήλους γραφείου
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Στελέχη ξενοδοχείων
 • Διοικητικά στελέχη job office
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Βοηθοί λογιστών
 • Νοσηλευτικό προσωπικό
 • Προγραμματιστές Η/Υ
 • Χειριστές Η/Υ
 • Τεχνίτες αυτοκινήτων
 • Γραμματέας δικηγορικού γραφείου
 • Γραμματέας Ιατρείου
 • Καθηγητές φροντιστηρίων
 • Βοηθοί μικροβιολόγων
 • Βοηθοί Φαρμακείων
 • Σχεδιαστές ιστοσελίδων
 • Σερβιτόροι
 • Ασφαλιστικοί σύμβουλοι
 • Σύμβουλοι κινητής τηλεφωνίας

Και άλλες πολλές ειδικότητες, που θα κτίζονται στην πορεία, βάσει πάντα της τελικής ζήτησης που θα προσέρχονται οι επιχειρήσεις που εμπιστεύονται το δυνατό brand name μας  βάσει πάντα της τελικής ζήτησης !!