Περιγραφή

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ειδικεύεται στη σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση λογισμικού εφαρμογών (applicationtexnikos plhroforikis iekereyna  software) με έμφαση στην web τεχνολογία. Ο Τομέας αυτός, δίνει την ευκαιρία της κατανόησης και ανάπτυξης τεχνολογιών, οι οποίες βασίζονται στη σχεδίαση  και διαχείριση ιστοσελίδων, και  στα video games. Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις της επιστήμης της πληροφορικής, εφαρμοσμένες σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα τόσο σε περιβάλλον web αλλά και σε mobile, καταρτίζοντας άριστους επαγγελματίες.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα αξιοποιεί τις δυνατότητες της Πληροφορικής προκειμένου να δώσει μορφή, εικόνα και ήχο σε διάφορες εφαρμογές όπως:  κατασκευή ιστοσελίδων, δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, ανάπτυξη  video games κτλ.

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί εφαρμογές πολυμέσων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους διακρίνονται από δημιουργικότητα και θέλουν να την αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό με χρήση τεχνολογικών εργαλείων. Συγκεκριμένα, ξέρει να διαχειρίζεται το λογισμικό για επεξεργασία εικόνας, δημιουργία κινουμένων σχεδίων ακόμα και τριών διαστάσεων, επεξεργασία ψηφιακού ήχου και MIDI.

Το Δίπλωμα που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι από το Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ είναι:

Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας και κατάρτισης επιπέδου 5 (Ν.4186 – 17/9/2013, κεφ. Ε, άρθρο 25, παράγραφος 1.ε), με δυνατότητα συνέχειας των σπουδών τους σε Ελλάδα και σε εξωτερικό για ανώτερο επίπεδο σπουδών.
Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών
Αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)
Ισότιμες Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ με αυτές των Δημοσίων ΙΕΚ.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη τυπικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ανώτερων απ’ αυτής βαθμίδας ή ΣΕΚ.
Σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ καθώς και απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης – κατάρτισης, οι οποίοι δύναται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί, μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Διάρκεια Σπουδών

Η Διάρκεια Φοίτησης είναι δύο (2) έτη η αλλιώς τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε 1200 διδακτικές ώρες και 960 εργαστηριακές ώρες. Είναι δυνατή η απαλλαγή της πρακτικής άσκησης, σε περίπτωση 120 αποδεδειγμένων ημερομισθίων στην ειδικότητα αυτή, εφόσον το επιθυμεί.
Οι σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην συγκεκριμένη ειδικότητα, προσμετρούνται στο χρόνο της πρακτικής. Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα γίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και είναι διάρκειας 20 ωρών ανά εβδομάδα.

Προοπτικές στην αγορά εργασίας

Ο κλάδος της Πληροφορικής στον οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη ειδικότητα, είναι ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος ενώ το ίδιο το επάγγελμα εμφανίζει δυναμική με προοπτικές απασχόλησης που παρουσιάζονται ιδιαίτερα θετικές. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου επαγγελματικού προφίλ, η θεσμοθέτηση των πιθανών εκπαιδευτικών διαδρομών αλλά και η επαρκής νομοθετική κατοχύρωση, θεωρείται ότι συντελούν σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή λειτουργικότητα και ανάπτυξή του. Η ζήτηση για το επάγγελμα είναι τέτοια ώστε η πλειονότητα των επαγγελματιών να βρίσκει ικανοποιητική απασχόληση. Ιδιαίτερα οι τεχνικοί που έχουν ήδη κάποια εμπειρία, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ όλων των ειδών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής και το αντικείμενο προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά τους.

Τα αντικείμενα που μπορεί να εργαστεί ο απόφοιτος Ι.Ι.Ε.Κ. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι τα εξής:

Σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών (application software) τεχνολογίας internet και τηλεματικής π.χ. δημιουργία ιστοχώρων (web design), ιστοσελίδων.
Δημιουργία εφαρμογών πολυμεσικού περιεχομένου.
Τηλεκπαίδευση – Τηλεϊατρική.
Επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet.
Σχεδίαση και σύνδεση βάσης δεδομένων με το περιβάλλον προγραμματισμού και τις διαδικτυακές εφαρμογές.
Χρήση Πληροφορικών Συστημάτων (ΠΣ) και ανεξάρτητων Η/Υ.
Τεχνική υποστήριξη ΠΣ και ανεξάρτητων Η/Υ.
Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής (hardware, software, ψηφιακά προϊόντα).
Διαχείριση συστήματος (system admin) ή βάσεων δεδομένων (DBA) ή ασφάλειας (Sec Admin) web site.
Διαχείριση ΠΣ παροχής υπηρεσιών internet.
Διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας ΠΣ ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών.
Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς που κατασκευάζουν, υποστηρίζουν, διαχειρίζονται ή πωλούν υλικό και λογισμικό επικοινωνιών αιχμής.

Πρόγραμμα σπουδών

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στη πληροφορική
Αλγοριθμική και δομές δεδομένων Ι – Γλώσσα προγραμματισμού Ι (Pascal)
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Λειτουργικά συστήματα
Επικοινωνίες δεδομένων
Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet
Βάσεις δεδομένων Ι
Γλώσσα προγραμματισμού II (C)
Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας (Photoshop)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Βάσεις δεδομένων Ι
Γλώσσα προγραμματισμού ΙΙΙ (Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός C++)
Γλώσσα προγραμματισμού IV (OpenGL)
Γλώσσα προγραμματισμού V (PHP)
Εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)
Εργαλεία δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών Ι (3Ds max)

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Γλώσσα προγραμματισμού IV (OpenGL)
Εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)
Εργαλεία δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών Ι (3Ds max)
Ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών σε περιβάλλον μικροσυσκευών και Η/Υ (C++, Java)
Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων
Εργαλεία επεξεργασίας video
Πολυμεσικά εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (flash)
Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet

iek-ereyna-sta-chania-texnikos-efarmogon-plhroforikhs

aitisi-gia-iek-ereyna-chania