ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»
  ΕΝΑΡΞΗ: Σε λίγες μέρες
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 Μήνες (36 ώρες)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη ή Τρίτη – Πέμπτη  16:30-18:00 ή 18:00-19:30 ή 19:30-21:00)
  ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ: Από 75€/μήνα —> στα 225€ σύνολο
 2. ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ LOWER
  ΕΝΑΡΞΗ: 20/1/2020
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 Μήνες (69 ώρες)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 18:00-19:30)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (σε Προσφορά): 6 Δόσεις Χ 75€/μήνα = από 450€ σύνολο
 3. ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΓΙΑ PROFICIENCY 
  ΕΝΑΡΞΗ: 12/3/2020
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 Μήνες (72 ώρες)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Τρίτη – Πέμπτη 18:00-19:30)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (σε Προσφορά): 6 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 480€ σύνολο
 4. ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΓΓΛΙΚΩΝ «IELTS» | ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Ή ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
  ΕΝΑΡΞΗ: Όταν συμπληρωθεί
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 Μήνες (κάτω του Β2 ή άνω του Β2)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 16:30-18:00)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 350€ (σύνολο)