ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 1. ΝΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»
  ΕΝΑΡΞΗ: 15/10
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 Μήνες (36 ώρες)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Τρίτη – Πέμπτη  19:30-21:00)
  ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ: Από 75€/μήνα —> στα 225€ σύνολο
 2. ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ LOWER
  ΕΝΑΡΞΗ: 15/10
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 Μήνες (69 ώρες)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Τρίτη – Πέμπτη 18:00-19:30)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (σε Προσφορά): 6 Δόσεις Χ 75€/μήνα = από 450€ σύνολο
 3. ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΓΙΑ PROFICIENCY 
  ΕΝΑΡΞΗ: 23/9 (και 2ο νέο τμήμα στις 2/10 Δευτέρα & Τετάρτη στο 19:30-21:00)
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 Μήνες (72 ώρες)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Τρίτη – Πέμπτη 19:30-21:00)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (σε Προσφορά): 6 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 480€ σύνολο
 4. ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΓΓΛΙΚΩΝ «IELTS» | ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Ή ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
  ΕΝΑΡΞΗ: 14/10/2019
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 Μήνες (κάτω του Β2 ή άνω του Β2)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 18:00-19:30)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 350€ (σύνολο)