Αγγλικά για ενήλικες | Lower ή Proficiency

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση «Αγγλικής γλώσσας» ενηλίκων (Έως 29/2/2020 τα δίδακτρα αγγλικών θα είναι σε ειδική προσφορά !!)

Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Αγγλική γλώσσα, στοχεύει στην ταχύρυθμη εκπαίδευση των υποψηφίων, μέσα από ειδικά τμήματα, με στόχο την εξοικείωση μεν με τη γλώσσα, αλλά και την άμεση δυνατότητα απόκτησης Lower ή  Proficiency, ανάλογα με το υπάρχον επίπεδο εξοικείωσης. Το δίπλωμα TIE έχει ιδιαιτερότητες στην εξέτασή τους, γεγονός που το καθιστά φιλικό. Συγκεκριμένα, το δίπλωμα ΤΙΕ εξετάζει ύλη σε «προετοιμασμένες εργασίες» από τους υποψήφιους. Κατάλληλο δίπλωμα αγγλικών για Ενήλικες και αναγνωρίζεται εξ’ ίσου (από το 2008) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ως ισότιμο με όλα τα γνωστά διπλώματα Αγγλικής Γλώσσας, τόσο στο επίπεδο Lower (B2) όσο και στο Advanced (C1) ή Proficiency (C2). Το LRN είναι εξίσου ένα πολύ φιλικό δίπλωμα γλωσσομάθειας, με βάση σε όλα τα Levels 50%. Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα SKILLS χωρίς προϋποθέσεις. Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές. Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν τις Εξετάσεις. Προσιτές Εξετάσεις: δίνουν ευκαιρίες, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες.
Ευνοϊκές και για το Level C2. Στόχος η μείωση του άγχους του Εξεταζόμενου και η υψηλότερη απόδοσή του. Ευνοϊκές και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»
  ΕΝΑΡΞΗ: Σε λίγες μέρες
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 Μήνες (60 ώρες)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη ή Τρίτη – Πέμπτη  16:30-18:00 ή 18:00-19:30 ή 19:30-21:00)
  ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ: Από 75€/μήνα —> στα 375€ σύνολο
 2. ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ LOWER
  1ο Τμήμα –> ΕΝΑΡΞΗ: 20/1/2020
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 Μήνες (69 ώρες)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 18:00-19:30)
  2ο Τμήμα –> ΕΝΑΡΞΗ: 28/1/2020
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 Μήνες (69 ώρες)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Τρίτη – Πέμπτη 19:30-21:00)ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (σε Προσφορά): 6 Δόσεις Χ 75€/μήνα = από 450€ σύνολο
 3. ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΓΙΑ PROFICIENCY 
  ΕΝΑΡΞΗ: 12/3/2020
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 Μήνες (72 ώρες)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Τρίτη – Πέμπτη 18:00-19:30)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (σε Προσφορά): 6 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 480€ σύνολο
 4. ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΓΓΛΙΚΩΝ «IELTS» | ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Ή ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
  ΕΝΑΡΞΗ: Όταν συμπληρωθεί
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 Μήνες (κάτω του Β2 ή άνω του Β2)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 16:30-18:00)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 350€ (σύνολο)

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ IELTS

Τα Εκπαιδευτήρια ΕΡΕΥΝΑ ξεκινάνε μαθήματα για το υποχρεωτικό πιστοποιητικό Αγγλικώνielts-chania-ereyna IELTS που ζητάνε στην Ευρώπη, ακόμα και αν έχεις το Proficiency !! Απευθύνεται σε σπουδαστές ή ιδιώτες που ενδιαφέρονται να φύγουν εξωτερικό για εργασία ή
για σπουδές. Το IELTS (Academic), του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council σε συνεργασία με IDP: IELTS Australia και Cambridge English Language Assessment), είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

H δομή του test

Tο IELTS Academic έχει συνολικά 4 ενότητες. Συνοπτικά, αυτές είναι:

 1. Listening: 4 υποενότητες, 40 ερωτήσεις, 30 λεπτά
 2. Reading: 3 υποενότητες, 40 ερωτήσεις, 60 λεπτά
 3. Writing: 2 εκθέσεις, 150/250 λέξεις, 60 λεπτά
 4. Speaking: 3 υποενότητες, 11-14 λεπτά

Η συνολική διάρκεια του test είναι περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά. Να τονίσουμε ότι σε αντίθεση με το TOEFL, η εξέταση δεν είναι computer-based αλλά γραπτή. Προφανώς εξαιρείται το Speaking που εξετάζεται προφορικά.

Η τελική βαθμολογία είναι στην κλίμακα 0 – 9, και το score έχει ισχύ 2 χρόνων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ