ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ

Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΡΕΥΝΑ Ποιότητα Σπουδών Το Ι.ΙΕΚ ΕΡΕΥΝΑ αποτελεί εγγύηση για ένα υψηλό επίπεδο σπουδών, που αξασφαλίζεται από την επιλογή άριστα εκπαιδευμένων καθηγητών, τη διαρκή επένδυση σε...