Υπηρεσίες Τηλεκατάρτισης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που διαμορφώθηκαν (περιορισμός μετακινήσεων, διακοπή λειτουργίας  σχολείων/φροντιστηρίων/και της κατάρτισης) προσφέρει ένα μοντέλο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε πολύ χαμηλό...

Υπηρεσίες Ιντερνετ

Web Design | Eshops Κατασκευές ιστοσελίδων Η 4INTERNET είναι μια εταιρεία υπηρεσιών Internet που ανήκει στα Εκπαιδευτήρια ΕΡΕΥΝΑ και στόχο έχει να προσφέρει στο κοινό διαδικτυακές...