Τα τμήματα θεωρητικής κατάρτισης του επανασχεδιασμένου προγράμματος VOUCHER ανέργων έως 29 ετών ΑΕΙ/ΤΕΙ από τον ΟΑΕΔ, που συμμετείχε το ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ, φαίνονται παρακάτω: 

1) «ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό 23448

Έναρξη θεωρίας: 20/5/2015

Λήξη θεωρίας: 13/6/2015

Πρόγραμμα Σπουδών: Συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας (3 ώρες), Βασικές αρχές εργατικού δικαίου (3 ώρες), Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (2 ώρες), Χρήση Η/Υ (16 ώρες), Οργάνωση επιχειρήσεων (18 ώρες), Καινοτομία και ποιότητα σύγχρονων επιχειρήσεων (12 ώρες), Επικοινωνία – Διαχείριση αντιρρήσεων & παραπόνων (24 ώρες), Time Management & Ομαδική συνεργασία (10 ώρες), Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας (6 ώρες), Internet Marketing για επιχειρήσεις (16 ώρες)

2) «ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ» με κωδικό 23228

Έναρξη θεωρίας: 20/5/2015

Λήξη θεωρίας: 16/6/2015

Πρόγραμμα Σπουδών: Συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας (3 ώρες), Βασικές αρχές εργατικού δικαίου (3 ώρες), Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (2 ώρες), Χρήση Η/Υ (16 ώρες), Οργάνωση επιχειρήσεων (18 ώρες), Καινοτομία και ποιότητα σύγχρονων επιχειρήσεων (12 ώρες), Επικοινωνία – Διαχείριση αντιρρήσεων & παραπόνων (28 ώρες), Time Management & Ομαδική συνεργασία (10 ώρες), Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας (6 ώρες), Internet Marketing για επιχειρήσεις (12 ώρες)

3) «ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» με κωδικό 23806

Έναρξη θεωρίας: 28/5/2015

Λήξη θεωρίας: 23/6/2015

Πρόγραμμα Σπουδών: Συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας (3 ώρες), Βασικές αρχές εργατικού δικαίου (3 ώρες), Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (3 ώρες), Χρήση Η/Υ (15 ώρες), Οργάνωση επιχειρήσεων (18 ώρες), Καινοτομία και ποιότητα σύγχρονων επιχειρήσεων (12 ώρες), Επικοινωνία – Διαχείριση αντιρρήσεων & παραπόνων (28 ώρες), Time Management & Ομαδική συνεργασία (10 ώρες), Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας (6 ώρες), Internet Marketing για επιχειρήσεις (12 ώρες)