ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΡΕΥΝΑ, με την δυναμική εμπειρία του σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με «επιταγές κατάρτισης – vouchers» θα σας περιμένει για να περάσετε από το κέντρο μας, να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να προχωρήσουμε μαζί σε επίπεδο συμβουλευτικής στην αίτηση και να συζητήσουμε ενδεχόμενη προοπτική στοχευμένης πρακτικής άσκησης, βλέποντας μαζί τις ειδικότητες.
Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα  περιλαμβάνουν:

 • Επιδοτούμενη 5μηνη απασχόληση (συνολικής διάρκειας 500 ωρών) στην εταιρεία σας για ανέργους ηλικίας 29-64 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής,  δευτεροβάθμιας,  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, χωρίς καμία επιβάρυνση για την εταιρεία (οικονομική ή ασφαλιστική)
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κάλυψη, έναντι κινδύνου ατυχήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

  Ο άνεργος αφού εκπαιδευτεί εκατόν είκοσι (120) ώρες στις πιστοποιημένες δομές μας, σε σχετικά θεματικά αντικείμενα, θα προσφέρει εργασία σε μια εταιρεία με τη μορφή πρακτικής άσκησης. Ο ωφελούμενος θα λάβει συνολικό μικτό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρίας – πρακτικής)  2600,00€  που προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
  Οι κλάδοι αιχμής που προβλέπει η Δράση είναι οι παρακάτω, με μεγαλύτερη ζήτηση στο ΕΜΠΟΡΙΟ και ΤΟΥΡΙΣΜΟ :
  ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
  Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  ΕΜΠΟΡΙΟ
  LOGISTICS
  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

  Ο αριθμός των ανέργων που μπορεί  κάθε επιχείρηση  να απασχολήσει, αποτελεί συνάρτηση του προσωπικού της όπως ορίζετε στο πρόγραμμα:

  Αριθμός απασχολούμενων της επιχείρησης (0-4) μέγιστος αριθμός θέσεων απασχόλησης για πρακτική άσκηση 1 άτομο, ενώ από 5 και άνω, μπορεί να απασχολήσει το 30% του αριθμού των απασχολούμενων.

  Μετά το πέρας του προγράμματος στο πλαίσιο διακριτής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δύναται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

  ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ «ΚΕΚ» ΕΡΕΥΝΑ !!

  Με το νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 120 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την επιλογή από τους ανέργους του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους. Η επαγγελματική συμβουλευτική θα δίδεται με τη μορφή εξατομικευμένης παρέμβασης, αλλά και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης.

 

epidotoymena-anergon-voucher-ereyna
Σας περιμένουμε να επενδύσουμε μαζί στο μέλλον σας !

aitisi-eggrafis-ereyna