ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

EREYNA_XENES_GLOSSES-AGGLIKAΗ εκπαίδευση ενηλίκων στην Αγγλική γλώσσα, στοχεύει στην ταχύρρυθμη εκπαίδευση των υποψηφίων, μέσα από ειδικά τμήματα, με στόχο την εξοικείωση μεν με τη γλώσσα, αλλά και την άμεση δυνατότητα απόκτησης Lower ή Proficiency, ανάλογα με το υπάρχον επίπεδο εξοικείωσης. Συνεργαζόμαστε με διάφορους αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης από ΑΣΕΠ, όπως Test Interactive of English, Open College of Network, LRN, LanguageCert LTE.
Κάθε πιστοποίηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, με κοινό πλεονέκτημα όλες εξίσου αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ.
Το δίπλωμα TIE έχει ιδιαιτερότητες στην εξέτασή του, γεγονός που το καθιστά φιλικό. Συγκεκριμένα, το δίπλωμα ΤΙΕ εξετάζει ύλη σε «προετοιμασμένες εργασίες» από τους υποψήφιους. Κατάλληλο δίπλωμα αγγλικών για Ενήλικες και αναγνωρίζεται εξ’ ίσου (από το 2008) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ως ισότιμο με όλα τα γνωστά διπλώματα Αγγλικής Γλώσσας, τόσο στο επίπεδο Lower (B2) όσο και στο Advanced (C1) ή Proficiency (C2).
Το LRN είναι εξίσου ένα πολύ φιλικό δίπλωμα γλωσσομάθειας, με βάση σε όλα τα Levels 50%. Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα SKILLS χωρίς προϋποθέσεις. Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές. Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν τις Εξετάσεις. Προσιτές Εξετάσεις: δίνουν ευκαιρίες, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες.
Όσον αφορά για το Open College of Network είναι, φιλικό προς το μαθητή, με βάση το 50% σε όλα τα επίπεδα, ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα, θεματολογία από τη σύγχρονη πραγματικότητα, ερωτήσεις με απαντήσεις κλειστού τύπου (multiple choice), εκθέσεις: μια υποχρεωτική και μια με θέμα που επιλέγεται από τα τέσσερα προτεινόμενα, αναλόγως επιπέδου, προφορικά: ένας εξεταστής ανά υποψήφιο με τη διάρκεια της εξέτασης να μην ξεπερνά τα 8 λεπτά, Εξετάζονται και τα 4 skills με την τελική βαθμολογία να προκύπτει μετά από πλήρη συμψηφισμό των επιμέρους scores.
To LanguageCert LTE είναι ένα τεστ με εξέταση διάρκειας 90 λεπτών και εξετάζει μόνο reading και listening, χωρίς προφορικά και έκθεση. Δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να δώσει εξετάσεις και online στο δικό του χώρο. Τα αποτελέσματα βγαίνουν μέσα σε 2 μέρες. Πρόσφατα το κέντρο μας πιστοποιήθηκε ως επίσημο εξεταστικό κέντρο της LanguageCert. Περισσότερα εδώ…

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

ΕΝΑΡΞΗ: Σε λίγες μέρες
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 Μήνες (48 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη ή Τρίτη – Πέμπτη 16:30-18:00 ή 18:00-19:30 ή 19:30-21:00)
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ: 75€/μήνα —> στα 300€ σύνολο

LOWER ΜΕ LANGUAGECERT LTE ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Σε λίγες μέρες
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 Μήνες (36 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-19:30)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (σε Προσφορά): 3 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 240€ σύνολο (150€ εξέταστρα)

ΓΙΑ PROFICIENCY ΜΕ OCN

ΕΝΑΡΞΗ: Σε λίγες μέρες
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 Μήνες (72 ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 19:30-21:00)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (σε Προσφορά): 6 Δόσεις Χ 80€/μήνα = από 480€ σύνολο (185€ εξέταστρα)

LANGUAGECERT LTE ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ & ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ LANGUAGECERT LTE | ME ON LINE ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 Μήνες ( για Lower Β2)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Δευτέρα – Τετάρτη 18:30-20:00)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 240€ (σύνολο)
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: 150€
Περισσότερα εδώ…

Scroll to Top