Προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας – Security

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ SECURITY

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.) ΕΡΕΥΝΑ, σε συνεργασία με αδειοδοτημένο κέντρο από το ΚΕΜΕΑ, αναλαμβάνει την εγγραφή σας στα προγράμματαsecurity-chania-ereyna κατάρτισης, για άτομα που επιθυμούν να εργασθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security). Το ΚΕΜΕΑ αποτελεί φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αποτελεί τον κατεξοχήν επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό κρατικό φορέα για θέματα ασφαλείας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια εργασίας Security πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 105 διδακτικών ωρών, και να λάβουν τη σχετική Βεβαίωση Κατάρτισης. Αυτή αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ οι οποίες οδηγούν στη λήψη Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας “Προσωπικού Ασφαλείας”. Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας στον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 1 μήνα – 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Security.

Το ωράριο παρακολούθησης είναι πρωινό ή απογευματινό και τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω Η/Υ.

 

Τα βήματα εγγραφής σας, μέσω του κέντρου ΕΡΕΥΝΑ είναι τα εξής:

  • Απευθύνεστε στο ΚΔΒΜ ΕΡΕΥΝΑ, για να συμπληρώσετε την απαραίτητη αίτηση
  • Σας ενημερώνουμε μέσω του συστήματος του κέντρου, τι τμήματα και ωράρια υπάρχουν διαθέσιμα εκείνη την περίοδο, για να επιλέξουμε αυτό που σας εξυπηρετεί.
  • Πληρώνεται προκαταβολή 150€
  • Δυο μέρες πριν την έναρξη σας έρχεται email από την εταιρεία που κάνει τα σεμινάρια εξ αποστάσεως, με τους απαραίτητους κωδικούς για να συνδεθείτε στην προκαθορισμένη ώρα.
  • Θα πρέπει να διαθέτετε Η/Υ με σύνδεση στο internet, web camera, μικρόφωνο και να τηρείτε αυστηρά τις ώρες σύνδεσης για τις παρουσίες.
  • Όταν ολοκληρωθούν τα μαθήματα το κέντρο αποστέλλει στην ΕΡΕΥΝΑ την βεβαίωση παρακολούθησης των 105 ωρών και προσέρχεστε να την παραλάβετε, αφού εξοφλήσετε το υπόλοιπο ποσόν των 200€.
  • Στη συνέχεια θα αναμένετε για τις εξετάσεις πιστοποίησης όταν τις προκηρύξει το ΚΕΜΕΑ πανελλαδικά.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SECURITY

Scroll to Top