Γ' Κύκλος για επιδοτούμενο πρόγραμμα με επίδομα 1.000 ευρώ για ανέργους της ΔΥΠΑ – Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος για το πρόγραμμα ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες ανέργων, εφόσον εγκριθεί επίσημα από την ΔΥΠΑ. Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους, θα περιλαμβάνει (κατάρτιση & πιστοποίηση) με καθαρή αμοιβή 1000€. Συνεπώς εφόσον το ανακοινώσει η ΔΥΠΑ, θα δώσει τη δυνατότητα σε επιπλέον ανέργους πέραν της καθαρής αμοιβής των 1000€ να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους, με σχετική πιστοποίηση, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές epidotoymeno-dypa-anergon-30000ανάπτυξης.

Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση και επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα λάβουν έως 1.000 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα, δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Στόχος είναι η αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και η βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και η διατήρηση μελλοντικών θέσεων εργασίας. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΡΕΥΝΑ, ως πιστοποιημένο κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ και στο μητρώο της ΔΥΠΑ, θα συμμετέχει και πάλι δυναμικά με προγράμματα κατάρτισης, που θα συνδυάζουν την δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή σύγχρονη και ασύγχρονη κατάρτιση, προγράμματα διάρκειας 200 ωρών, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει online-epidotoymena-anergon-ereyna-dypaπρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

  • Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι από πέντε (5) έως έξι (6) ώρες.
  • Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 200 ωρών, θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών.

Οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων», ενώ σε περίπτωση αποτυχίας χορηγείται «Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης».

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που επέλεξε και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για πρόγραμμα 200 ωρών φτάνει καθαρά στα 1.000 ευρώ.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει το σύνολο του επιδόματος.

Τομείς Κατάρτισης:

  • «Ψηφιακές» Δεξιότητες  (Βασικές δεξιότητες Γνώσεις πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ)
  • «Πράσινες» Δεξιότητες  (Κυκλική Οικονομία: Πως η σύγχρονη επιχειρηματικότητα εκμεταλεύεται τα ανακυκλώσιμα προϊόντα)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης στο ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για την επιλογή των ανέργων έως εξάντλησης των προσφερούμενων θέσεων. Το ΚΔΒΜ ΕΡΕΥΝΑ θα σας ειδοποιήσει αμέσως όταν ανοίξει η διαδικασία για να κάνετε αίτηση στο voucher.gov.gr, εφόσον δεν έχετε ξανακάνει αντίστοιχο πρόγραμμα !!

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΚΔΒΜ “ΕΡΕΥΝΑ”, ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ

 

Logo_Greece 2.0
Scroll to Top