ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 25-45 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικίες από 25-45 ετών και περιλαμβάνει σεμινάριο κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (2 εβδομάδες διάρκεια) και οδηγεί σε πρόσληψη (μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ) σε επιχείρηση για 6 μήνες.

 1) Θα είναι για 80 ώρες μόνο εξ αποστάσεως (60 ώρες σύγχρονη και 20 ώρες ασύγχρονη), δηλαδή 2 εβδομάδες κατάρτιση

2) Το αντικείμενο σε ψηφιακές ή πράσινες

3) Η αμοιβή σας θα είναι 400€

4) Για να ξεκινήσετε κατάρτιση, θα περάσετε anergoi 25-45 dypaπρώτα από συνέντευξη στη ΔΥΠΑ, για να γίνει σύζευξη με επιχείρηση που θα ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά σας και εφόσον κλείσει για εξάμηνη (6) πρόσληψη, θα έρθετε για κατάρτιση στο ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ και μετά το τέλος, το πολύ σε 60 μέρες θα έχετε ξεκινήσει στην επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν από τη ΔΥΠΑ για 6 μήνες, με πλήρη κάλυψη των μισθολογικών εξόδων σας με ποσό που φτάνει έως 6132€ από τη ΔΥΠΑ.

Εφόσον υπάρχει επιχείρηση που θα θέλατε να προσεγγίσετε για εργασία, αξίζει να τους ενημερώσετε ότι μπορούν μέσω αυτού του προγράμματος, να σας προσλάβουν για 6 μήνες, όπου θα επιδοτηθούν πλήρως από τη ΔΥΠΑ. Μπορούν να  επικοινωνούν με το ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ για περισσότερες πληροφορίες. Μάλιστα από τη Δευτέρα 22/1, μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν ηλεκτρονικές αιτήσεις στη ΔΥΠΑ ή στο GOV, ως εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών.

Τα ΒΗΜΑΤΑ για να συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα είναι:

1ον) Συμπληρώστε την παρακάτω ψηφιακή φόρμα του ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ, για να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία της γραφειοκρατίας που απαιτείται:

https://bit.ly/48FQSYC

Θα μας στείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά με email στο :

infoereyna@gmail.com

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  2. Βεβαίωση ανεργίας. (Από το site του ΟΑΕΔ με τους κωδικούς)
  3. Αριθμός Δελτίου Ανεργίας. (Από το site του ΟΑΕΔ με τους κωδικούς)
  4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
  5. ΙΒΑΝ Τράπεζας (Πρώτος ή μοναδικός δικαιούχος εσείς)

2ον ) Στη συνέχεια θα σας καλέσει η ΔΥΠΑ να πάτε για σύζευξη με επιχείρηση και αν είναι επιτυχής, τότε θα έρθετε στο ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ για κατάρτιση 2 εβδομάδων με επίδομα 400€.

3ον ) Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση με επιτυχή πιστοποίηση, τότε θα πάτε για πρόσληψη στην επιχείρηση μετά από ένα χρονικό διάστημα το πολύ 60 ημερών.

Scroll to Top